USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Uslovi korišćenja platforme Montengero4me.com su slijedeći:

1. Opšte odredbe:

a. Pregled platforme je dozvoljen svim licima bez dodatne nadoknade.
b. Sajt se koristi u svrhu reklamiranja smještaja, postavljanja oglasa i spajanja potencijalnih klijenata sa stanodavcima.
c. Montengero4me.com ne pruža usluge smještaja i ne snosi odgovornost za poslovni odnos između korisnika sajta i vlasnika smještaja.
d. Montengero4me.com ne snosi odgovornost za poslovni odnos između korisnika sajta i vlasnika smještaja.
e. Korisnici sajta su obavezni da poštuju uslove korišćenja i da ne vrše aktivnosti koje mogu oštetiti sajt ili druge korisnike.
f. Montengero4me.com zadržava pravo da promjeni uslove korišćenja u bilo kom trenutku, a promjene će biti objavljene na sajtu.

2. Reklamiranje smještaja:

a. Sajt nudi usluge reklamiranja smještaja, rent-a-car agencija, restorana i djelatnostima koje se bave turizmom ili srodnim delatnostima koje su povezane sa njim.
b. Oglašivači su dužni da pruže tačne i ažurne i precizne informacije o svojoj djelatnosti, kontakt informacije i uslove poslovanja.
c. Montengero4me.com zadržava pravo da ne objavi ili ukloni profil vlasnika smještaja ili sam smještaj ukoliko ne odgovara uslovima korišćenja ili nije u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore.

3. Postavljanje oglasa:

a. Sajt nudi opciju postavljanja oglasa za vlasnike smještaja ili firme koje traže radnika u sezonskoj ili turističkoj oblasti, bez obzira na samu djelatnost vlasnika smještaja ili firme.
b. Pregled oglasa je besplatan za korisnike sajta.
c. Oglas mora biti u skladu sa važećim zakonima i ne smije sadržati diskriminativne elemente.
d. Montengero4me.com ne odgovara za kvalitet informacija u oglasima, niti garantuje uspješnost pronalaženja posla.
e. Korisnici su dužni da pruže tačne i ažurne informacije o oglasu, kao i da poštuju zakonske propise i uslove korišćenja.
f. Montengero4me.com zadržava pravo da ne objavi ili ukloni oglas korisnika ukoliko ne odgovara uslovima korišćenja ili nije u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore.

4. Spajanje potencijalnih klijenata sa vlasnicima smještaja:

a. Sajt omogućava korisnicima da se povežu sa vlasnicima smještaja koje nude odgovarajuće usluge.
b. Korisnici su dužni da pruže tačne informacije o svojim potrebama i zahtjevima kada stupe u kontakt sa vlasnicima smještaja, kao i da poštuju uslove korišćenja sajta.
c. Montengero4me.com ne snosi odgovornost za kvalitet usluga koje pružaju vlasnici smještaja i agencije sa kojima su korisnici povezani putem sajta.

Smještaji za poređenje

Uporedi
Languages

Kupovina dodatnih opcija